GK Wilropark Logo Gereformeerde Kerk Wilropark
    h/v Kiepersol en Haakdoringstraat, Wilropark (kaart)
    Posbus 2051, Wilropark, 1731

Kontak Details
  

Preeksketse
  

Kalender
  

Publikasies
Kerkblad  
Vroueblad
Kruispad
Slingervel

Preke in mp3 formaat
   Preke in MP3 formaat

Koningskinders
   Gids Boekies
Kamp 2010
Kamp 2011

Foto Albums
   HoŽrskooljeug
13 Maart 2015

facebook

 
 

Koronavirus maatreŽls

Met die verslapping in regulasies, mag ons 250 mense in die erediens wees. Ons sal daarom nie Sondagoggende 2 eredienste hou nie. U hoef ook nie te registeer vir die eredienste nie, maar kan gewoon die lidmate lys by die deure afmerk.

Die erediens tye is 09:00 en 18:00. Die dienste word lewend uitgesaai en die skakels sal by die preeksketse beskikbaar wees.

SeŽnwense


Eredienste:Sondae om 09:00 en 18:00
  
Katkisasie:Grade 0 tot 9 - Sondagoggend na die erediens
Grade 10 en 11 - Sondae vanaf 17:00
  
Kerkkantoor ure:Woensdag tot Vrydag 08:30 tot 12:30
Gesluit in Desember skoolvakansie
  
Predikant:Ds. Stefaans De Bruyn
Skriba:Rudolph van Aswegen
Kassier:Brenda Klopper
Diakonie Voorsitter:Naude Klopper
Susters Voorsitter:Lientjie Jooste
Orrelis:Anna Coetzee (sameroeper)
Koster:Naude Klopper
Webblad:Harry Joubert
Facebook:Carel Joubert
Gemeentediensbeampte:  Petra Roux
  
Ander skakels:Die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika
 Calvyn Jubileum Boekefonds
 Die 95 Stellings 31 Oktober 1517 Wittenberg Duitsland


Geborg deur Hole-in-One Business Solutions