GK Wilropark Logo Gereformeerde Kerk Wilropark
    h/v Kiepersol en Haakdoringstraat, Wilropark (kaart)
    Posbus 2051, Wilropark, 1731

Kontak Details
  

Preeksketse
  

Kalender
  

Preke in mp3 formaat
   Preke in MP3 formaat

Koningskinders
   Gids Boekies
Kamp 2010
Kamp 2011

Foto Albums
   HoŽrskooljeug
13 Maart 2015

facebook

 
 

Eredienste:Sondae om 09:00 en 18:00
  
Katkisasie:Grade 0 tot 9 - Sondagoggend na die erediens
Grade 10 en 11 - Sondae vanaf 17:00
  
Kerkkantoor ure:Woensdag tot Vrydag 08:30 tot 12:30
Gesluit in Desember skoolvakansie
  
Predikant:Ds. Stefaans De Bruyn
Hulpdiens Predikant:Dr. Jan Visser
Skriba:Rudolph van Aswegen
Kassier:Brenda Klopper
Diakonie Voorsitter:Fanus Howell
Susters Voorsitter:Elmarie de Bruyn
Orrelis:Wiehan le Roux
Koster:Naude Klopper
Webblad:Harry Joubert
Facebook:Carel Joubert
Gemeentediensbeampte:  Petra Roux
  
Ander skakels:Die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika
 Calvyn Jubileum Boekefonds
 Die 95 Stellings 31 Oktober 1517 Wittenberg Duitsland


Geborg deur Hole-in-One Business Solutions